съобщение

Уважаеми родители!

На 04.09.и 05.09. детската градина няма да работи с деца!

Ще се извършва сезонно почистване на помещенията за новата учебна година.