Обществен съвет

Обществения съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението и.

Обществения съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган.

Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно

 

 

 

 Резултати от избора на обществен съвет към ДГ "Русалка" и филиали

На 16.04. 2021г. се състоя събрание на родителите излъчени за представители на обществения съвет .

Научи повече